Piesza wycieczka na ogródki działkowe

Zgodnie z realizowaną tematyką o sadzie i ogrodzie , udaliśmy się na pobliskie ogródki działkowe , aby zobaczyć ogródki w jesiennych barwach oraz przyjrzeć się poznanym warzywom i owocom. Dzieci miały okazję porozmawiać z działkowcami i przyjrzeć się ich pracom porządkowym związanych z dbaniem o ogród .