REKRUTACJA

KOMUNIKAT REKRUTACJA

Z powodu pandemii koronawirusa,

prosimy o potwierdzenie  przez rodziców / opiekunów prawnych

drogą elektroniczną woli uczęszczania dziecka zakwalifikowanego do naszego

przedszkola  OD DNIA 21.04.2020r. DO 28.04.2020r.

Możliwość taka będzie dostępna na koncie rodzica 

w systemie NABÓR (instrukcja obsługi w załączniku w zakładce Rekrutacja),

po ogłoszeniu wyników kwalifikacji.

Ogłoszenie wyników kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych nastąpi dnia 21.04.2020r.

Elektroniczne_potwierdzenie_woli_przyjecia-instrukcja.pdf

Spotkanie z ratownikiem medycznym OSP

Karnawałowy Bal Przebierańców

Dzień babci i dziadka – Biedronki

Biedronki w przedszkolu

Zimowo, biało

Zimowo, biało, sensorycznie… biel pod kilkoma postaciami. Pobudzamy zmysły dotyku, smaku i zapachu…

Woda

Rozwijamy ciekawość.. woda pod kilkoma postaciami…

Ścieżka sensoryczna

Ścieżka sensoryczna… tym razem z wykorzystaniem ‘darów jesieni’.

Sensorycznie

Zabawy sensoryczne to jedno z wielu ulubionych zajęć dzieci z gr. „Pajacyki”. Wyciszamy się, pobudzamy zmysł dotyku i zapachu.

Pierniki

Dzieci z gr. „Pajacyki” z wielkim entuzjazmem ozdabiały pierniki, które można było zakupić podczas świątecznego kiermaszu.