O przedszkolu

Przedszkole Nr 2 „Plastusiowe Osiedle”w Nowym Tomyślu jest przedszkolem publicznym.
Organem prowadzącym jest Gmina Nowy Tomyśl.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
Swą pożyteczną działalność wychowawczo-dydaktyczną na rzecz najmłodszych nowotomyślan przedszkole prowadzi od 1977 roku.
Przedszkole „Plastusiowe Osiedle” zlokalizowane jest na os. Stefana Batorego 19 w Nowym Tomyślu.
W przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów oraz pięć oddziałów mieszczących się w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowym Tomyślu. Do naszego przedszkola uczęszcza 275 wychowanków w wieku od 3 do 6 lat.
Przedszkole czynne jest od godziny 6:30 do 16:30.
Przedszkole „Plastusiowe Osiedle” wyposażone jest w przestronne, jasne sale oraz plac zabaw dla dzieci.
Właściwą opiekę nad wychowankami sprawuje zespół wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli – dynamicznych, opiekuńczych, empatycznych i otwartych. Zapewniamy dzieciom warunku sprzyjające harmonijnemu i prawidłowemu ich rozwojowi, zdrowiu fizycznemu, psychicznemu oraz bezpieczeństwu z przestrzeganiem praw i godności dziecka.
Stwarzamy wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju indywidualnych zainteresowań i zdolności .
Nasze przedszkole „otwarte” jest dla rodziców. Pozytywny wpływ na klimat naszego przedszkola wywiera dobra współpraca z rodzicami, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem. Rodzice naszych przedszkolaków mają swój aktywny udział w najważniejszych uroczystościach i imprezach organizowanych zarówno w przedszkolu jak i poza nim.
Absolwenci naszego przedszkola od wielu lat wysoko oceniani są przez nauczycieli szkół podstawowych za bardzo dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.
W rozwoju wychowanków – później uczniów, najwyraźniej zaznaczają się rozwinięte umiejętności w obszarze ich uspołecznienia, rozumowania, myślenia abstrakcyjnego, przyczynowo-skutkowego, znajomości elementarnych pojęć matematycznych, liter a także czytania.
Przygotowanie dzieci do podjęcia w szkole podstawowej nauki czytania i pisania prowadzone jest innowacyjną metodą prof. B. Rocławskiego.
Oferta programowa naszego przedszkola wzbogacona jest o naukę języka angielskiego oraz zajęcia taneczne.
Przedszkole od wielu lat współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną, Nowotomyskim Ośrodkiem Kultury, Państwową Szkołą Muzyczną I Stopnia, szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, wieloma zakładami pracy oraz regionalną prasą. W przedszkolu wychowankowie objęci są specjalistyczną opieką logopedyczną.
„Plastusiowe Osiedle” zaprasza dzieci i ich rodziców.
Pobyt w tym przedszkolu warunkuje powodzenie Twojego dziecka w szkole!
PERSONEL NASZEGO PRZEDSZKOLA:
DYREKTOR
mgr Elżbieta Bobrowicz
NAUCZYCIELE
mgr Aniela Bimkiewicz
mgr Anna Bobrowicz                                                                                                           mgr Natalia Bruździńska
mgr Honorata Chalasz
mgr Małgorzata Griesche
mgr Maria Kańduła
lic. Anna Korbanek
mgr Ewa Musiał
mgr Malwina Paś
mgr Marzena Pigłas
mgr Kamila Pilarska
mgr Renata Racz
mgr Katarzyna Sałbut                                                                                                          mgr Aldona Suszka- Chmielewska
lic. Irena Szofer
mgr Bernadeta Szukała
lic. Kamila Szumińska
mgr Iwona Wojciechowska
lic. Ewa Wojnicka                                                                                                            lic. Patrycja Cygan

WOŹNE ODDZIAŁOWE
Grupa 3-latki- Patrycja Cytrycka
Grupa 3-4 latki- Hanna Szablewska
Grupa 4-latki- Irena Przybylak
Grupa 5-latki- Monika Ciorga
Grupa 6-latki- Marzena Krok- Adamska
Grupa 4-5 latki- Ewa Starzak
Oddziały w Gimnazjum:
Katarzyna Krawczak
Joanna Przybylak
Jolanta Weymann                                                                                                          Martyna Konieczna                                                                                                                Katarzyna Ksiąg
PANIE KUCHARKI
Bożena Wróbel-szef kuchni
Justyna Kańska
Joanna Łukaszyk
INTENDENT
Anna Ruta
WOŹNY- OGRODNIK
Marek Nowak
CO PROPONUJEMY DZIECIOM UCZĘSZCZAJĄCYM DO NASZEGO PRZEDSZKOLA?
RAMOWY ROZKŁAD DNIA
6.30 – 8.15 Codziennie rano z wesołą miną przychodzimy do przedszkola. Tu czekają na nas koleżanki, koledzy i nasza Pani. Witamy się ze wszystkimi i rozpoczynamy zabawę. Bawimy się sami lub z koleżankami i kolegami. Wybieramy to, co nas interesuje: klocki, lalki, samochody, puzzle, gry planszowe, rysujemy, wycinamy, itp.
8.15 – 8.30 To czas na gimnastykę poranną i zabawy ruchowe. Po zabawach ruchowych idziemy do łazienki, korzystamy z toalety i dokładnie myjemy ręce.
8.30 – 8.50 Teraz zjadamy pyszne i zdrowe śniadanie. Przekonujemy się, że mleko i warzywa są nie tylko zdrowe, ale i smaczne.
8.50 – 9.20 Po pysznym śniadanku mamy czas na zabawę w kącikach zainteresowań – każdy bawi się w to, co lubi najbardziej.
9.20 – 9.30 Wspólnie z naszą Panią przygotowujemy się do zajęć dydaktycznych.
Grupa młodsza (3-latki)
9.30 – 10.00 To czas, w którym dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Wzbogacamy swoje wiadomości, wyzwalamy aktywność w różnych naszych sferach rozwoju. Uczestniczymy w zajęciach kierowanych przez Panią – malujemy, lepimy, rysujemy, śpiewamy, tańczymy, wycinamy, uczestniczymy w zabawach konstrukcyjnych, badawczych i gimnastykujemy się. Uczymy się wierszy, piosenek, czytamy, liczymy, rozwiązujemy zagadki.
10.00 – 10.15 Przygotowujemy się do wyjścia na spacer lub na plac zabaw (w czasie zimnych dni ubieramy się ciepło, a w słoneczne nie zapominamy o nakryciach głowy).
10.15 – 11.00 Świeże powietrze to zdrowie, dlatego jest to czas na zabawy na boisku przedszkolnym, gdzie rozwijamy swoją wyobraźnię tworząc wspólnie różne budowle z piasku. Częste też spacerujemy po najbliższym otoczeniu obserwując otaczającą nas przyrodę i nie zapominamy o zabawach ruchowych.
11.00 – 11.15 To czas na przygotowanie do drugiego śniadania. Wszystkie dzieci pamiętają o dokładnym myciu rąk i formach grzecznościowych: smacznego i dziękuję.
11.15 – 11.45 Zjadamy smaczne II śniadanie – jest to zupa oraz coś na przekąskę: jogurt, owoce, warzywa albo coś słodkiego.
11.45 – 12.00 Przygotowujemy się do odpoczynku (uczymy się samodzielnie rozbierać i składać swoje ubranka, korzystamy z toalety).
12.00 – 13.15 Teraz czas na odpoczynek – słuchając bajek, baśni czytanych, opowiadanych przez naszą panią lub muzyki relaksacyjnej szybko zasypiamy.
13.15 – 13.40 Wstajemy, przeciągamy się, ściągamy piżamkę i ubieramy się. Nie zapominamy o zabawach ruchowych i przygotowujemy się do obiadu.
13.40 – 14.15 Zjadamy pyszne oraz bogate w witaminy obiadki przygotowane przez panie kucharki.
14.15 – 16.30 Kończy się dzień w przedszkolu. Rodzice zabierają nas do domów. Ci, którzy jeszcze zostają mają czas na zabawę lub na utrwalenie wiadomości zdobytych w ciągu całego dnia. Pamiętamy też o zabawach ruchowych. W słoneczne dni bawimy się na placu zabaw pamiętając o bezpiecznym korzystaniu ze sprzętu terenowego oraz o tym, że ma on służyć innym dzieciom.
Grupy starsze (4-latki, 5-latki, 6-latki)
9.30 – 10.15 To czas, w którym dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Wzbogacamy swoje wiadomości , wyzwalamy aktywność w różnych naszych sferach rozwoju.. Uczymy się wierszy, piosenek, czytamy, liczymy, rozwiązujemy zagadki, rysujemy, malujemy…
10.15 – 10.30 Przygotowujemy się do wyjścia na spacer lub na plac zabaw ( w czasie zimnych dni ubieramy się ciepło, a w słoneczne nie zapominamy o nakryciach głowy).
10.30 – 11.00 Świeże powietrze to zdrowie, dlatego jest to czas na zabawy na boisku przedszkolnym, gdzie rozwijamy swoją wyobraźnię tworząc wspólnie różne budowle z piasku oraz bezpiecznie korzystamy z przyrządów znajdujących się na terenie naszego placu zabaw. Spacerujemy po najbliższym otoczeniu obserwując otaczającą nas przyrodę i nie zapominamy o zabawach ruchowych.
11.00 – 11.15 To czas na przygotowanie II śniadania. Dyżurni pomagają pani woźnej w nakryciu stolików i przygotowaniu ich do posiłków. Wszystkie dzieci pamiętają o dokładnym myciu rąk i formach grzecznościowych: smacznego i dziękuję.
11.15 – 11.45 Zjadamy smaczne II śniadanie – jest to zupa oraz coś na przekąskę: jogurt, owoce, warzywa albo coś słodkiego.
11.45 – 13.15 Bawimy się w sali lub na placu zabaw, a poprzez zabawę utrwalamy wiadomości, kończymy zadania rozpoczęte przed południem, rozwijamy swoje zainteresowania i zdolności. Uczestniczymy również w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego, zajęciach muzyczno- ruchowych.
13.15 – 13.45 Po różnych ciekawych zajęciach czas na zabawę ruchową i przygotowanie się do obiadu.
13.45 – 14.15 Zjadamy pyszne oraz bogate w witaminy obiadki przygotowane przez panie kucharki.
14.15 – 16.30 Kończy się dzień w przedszkolu. Rodzice zabierają nas do domów. Ci, którzy jeszcze zostają mają czas na zabawę lub na utrwalenie wiadomości zdobytych w ciągu całego dnia. Pamiętamy też o zabawach ruchowych. W słoneczne dni bawimy się na placu zabaw pamiętając o bezpiecznym korzystaniu ze sprzętu terenowego oraz o tym, że ma on służyć innym dzieciom.
Ramowy rozkład dnia został opracowany przez Radę Pedagogiczną i jest dostosowany do nowej podstawy programowej.

ZAJĘCIA DODATKOWE
• JĘZYK ANGIELSKI– zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.
• ZAJĘCIA TANECZNE– zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu.
• RELIGIA– zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w grupie 5 i 6 latków.
• ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE– zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu
IMPREZY I UROCZYSTOŚCI:
• Pasowanie na przedszkolaka dzieci z grupy 3 letniej.
• Spotkanie ze Św. Mikołajem.
• Uroczyste Wigilie w grupach przedszkolnych i wizyta Gwiazdora.
• Karnawałowy Bal Przebierańców.
• Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
• Poszukiwanie niespodzianek od Wielkanocnego Zajączka.
• Uroczyste obchody Święta Mamy i Taty oraz Dziecka.
• Zakończenie Przedszkola przez dzieci kończące edukację przedszkolną.

ZAPRASZAMY!