REKRUTACJA

KOMUNIKAT REKRUTACJA

Z powodu pandemii koronawirusa,

prosimy o potwierdzenie  przez rodziców / opiekunów prawnych

drogą elektroniczną woli uczęszczania dziecka zakwalifikowanego do naszego

przedszkola  OD DNIA 21.04.2020r. DO 28.04.2020r.

Możliwość taka będzie dostępna na koncie rodzica 

w systemie NABÓR (instrukcja obsługi w załączniku w zakładce Rekrutacja),

po ogłoszeniu wyników kwalifikacji.

Ogłoszenie wyników kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych nastąpi dnia 21.04.2020r.

Elektroniczne_potwierdzenie_woli_przyjecia-instrukcja.pdf