Gdy Zamierzam przejść ulicę to………..

Spotkanie z policjantką oraz funkcjonariuszem Straży Miejskiej na pobliskim skrzyżowaniu.