Słoneczka – Konkurs rodzinny pt. „Eko-zabawka z recyklingu”