ZAWIESZENIE STRAJKU

Zgodnie z decyzją podjętą przez ZNP 
z dniem 27 kwietnia 
strajk nauczycieli zostaje ZAWIESZONY 
do września 2019 roku. 
Rodzicom dziękujemy za zrozumienie w tym trudnym dla edukacji czasie.
Dzieci zapraszamy do przedszkola od poniedziałku 29 kwietnia 2019 roku.
Jednocześnie informujemy, że dnia 2 maja 2019 roku przedszkole jest nieczynne.

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 2019/2020

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole

2. Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu

3. Oświadczenie o zatrudnieniu na terenie gminy

4. Oświadczenie dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu

5. Oświadczenie o uczęszczaniu do żłobka

6. Oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo

7. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

8. Oświadczenie o wielodzietności

Pierwsze dni w przedszkolu

Pierwsze dni w przedszkolu w sposób szczególny przeżywają dzieci z grupy Słoneczek,które po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola.Dzieci dopiero uczą się wszystkich zachowań i zasad,ale dzięki swoim Paniom,które zapewniają im wiele zabaw,szybko adoptują się do nowych warunków.Dla maluszków to dopiero początek wielkiej przygody.